Tillväxtreglering och sjukdomar i engelskt rajgräs

Ett försök visade att rostbekämpning i engelskt rajgräs gav en statistisk signifikant merskörd. Tillväxtreglering gav ingen statistisk signifikant merskörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down