Tillväxtregleringens ädla konst

Tillväxtreglering i höstraps är inte en mirakellösning som höjer skörden på alla rapsfält. Det är en försäkring som kan falla ut då grödan utsätts för stark vinterpåfrestning. För bästa effekt är det viktigt att komma rätt med timingen.

chevron-down