Timmer och timotej i torken

En nybyggd torkanläggning är en stor investering. Smart planering i form av flexibel fackindelning och varierat avstånd mellan luftningskanalerna gör den till en god investering. På Sinclairsholms gård i nordöstra Skåne torkar man både rödklöver,timotej och ekplank – ett bra exempel på stor flexibilitet.
chevron-down