Timotejfrövall. Sortförsök. 2003.

OS6-9201. Sorter: SW Alexander, SW Ragnar, To Grindstad (SW), CEB Promesse (SSd), Comtal (SSD), DSV Lischka (SSd), 4 försök.
chevron-down