Toppar och dalar i oljeväxter 2016

Insekter och torka gjorde att höstrapsen tappade 0,5 ton per hektar 2016 jämfört med 5-årssnittet. Men vårrapsen tog tillbaka tappad terräng och svingade sig upp över sitt 5-årsmedeltal trots EUs neonikotinoidförbud.
chevron-down