Torka med tanke

Vallfröer är små levande organismer som är känsliga för fukt och värme. Skörden är inte avslutad förrän torkningen resulterat i en perfekt lagringsduglig frövara. För att nå dit krävs det omtanke och engagemang i hela processen.
chevron-down