Torkskadat lin gav få svar

Svensk Raps hade höga ambitioner i odlingsutvecklingen av lin 2010. Men hettan satte P för de nya svar som förväntades i de torkskadade fältförsöken. Att delad N-giva försenar mognaden lärde vi oss dock och hoppas på intressantare resultat 2011.
chevron-down