Torröta i höstraps

En inventering i höstrapsfält visade förekomst av torröta. Svampsjukdomen gynnas av varmare höstar, men kan motverkas genom jordbearbetning, sortval och tidig etablering.

chevron-down