Trixig ogräsbekämpning i höstraps

Halva höstrapsarealen etableras utan föregående plöjning. Men i början av juli finns inga riktigt bra lösningar för ogräsbekämpning i dessa fält i höst. Förhoppningsvis löser dispenser för ganska välkända Salsa eller hittills okända Belkar ogräsbekämpningen också i plogfria höstrapsfält hösten 2017.
chevron-down