Tröskdag och årsmöte en lyckad kombination

Tröskteknik diskuterades under en välbesökt dag
i Örebro. Ca 75 nöjda lantbrukare utnyttjade tillfället
att få en samlad bild av tröskmarknaden.
chevron-down