Tuff höstrapsvinter 2011

En hård vinter följdes av en torr vår med rapsbaggar och knoppbortfall. Men höstrapsen kompenserade med stora frön och gav hygglig skörd. Också vårrapsen avkastade bättre än väntat så rapsens ekonomiska netto blev högt 2011.
chevron-down