Tunning av ängsgröe med glyfosat höst eller tidig vår

Fyra försök visade att tunning av ängsgröe med Roundup efter första fröskörden normalt ger en skördeminskning i andraårsvallen. I tredjeårsvallen (två år efter tunningen) fick man dock en skördeökning i ett försök.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down