Tunnsått med nya verktyg för Framtidens Växtskydd

Svensk växtodling riskerar att bli utan användbara verktyg inom växtskydd. Inställningen hos berörda myndigheter och viljan att gå före övriga EU-länder i avregistreringen är allvarlig. Stora framsteg som kan ersätta kemiskt växtskydd lyser nämligen med sin frånvaro trots att integrerat växtskydd ska tillämpas från 2014. Situationen är kritisk och SFO arbetar för att lyfta frågan politiskt.
chevron-down