Tvivel kring svavel

Svavelgivorna i Rapsmästaren 2024 omfattade givor från 4 till 136 kg/ha den gångna hösten 2023. Mot bakgrund av nederbörden som fallit under vintermånaderna kan man fundera kring hur mycket av det viktiga näringsämnet som finns kvar i markprofilen. Det finns tvivel runt svavel.

chevron-down