Tysk formel anger skörden

Antalet blad vid invintring är en iktig måttstock på den kommande körden eftersom varje blad ger ett sidoskott ästa vår. Tidig sådd med kraftig östutveckling och många blad bygger lltså upp en stor skördepotential. Men plantorna kan sträcka på sig för mycket och dessvärre saknar vi de kemiska tillväxtregulatorer i Sverige som man får använda i Tyskland.
chevron-down