Tysk taktik på Trögden

Pelle Hedstad och Peter Sivander på Trögden söder om Enköping fick betala dyra lärpengar när de började experimentera med höstraps i slutet av 80-talet. Men en tysk lantbrukspraktikant blev deras läromästare på utsädesmängd och såtidpunkt så att rapsen övervintrade. Nu är höstrapsen en både säker och lönsam gröda i växtföljden.
chevron-down