Undersökningar av Beet Western Yellow Virus (BWYV) på höstraps i Skåne

Höstoljeväxter kan infekteras och skadas av flera olika virus varav beet western yellow virus (BWYV) är ett av de mest betydelsefulla.

Vi har för närvarande mycket liten kunskap om utbredningen av BWYV i svenska höstoljeväxtfält och vilken skördeförlust som detta virus kan orsaka. Man kan förmoda att den förekomst av virus som noterats i vissa höstoljeväxtfält i Skåne skulle kunna medföra en skördeförlust på 10-20%. Under milda höstar kan man förmoda att spridningen kan bli omfattande om förekomsten av vektorer är hög och att spridningen sker relativt tidigt.

chevron-down