UPMA en tillgång i vallfröodlingen

Under 2018 sökte SFO och fick beviljat inte mindre än 5 UPMA för flertalet vallfröarter. Genom UPMA säkerställer vi att odlarkåren får tillgång till viktiga insekticider, fungicider och herbicider för en effektiv vallfröodling.
chevron-down