Upp i elitserien

På Bäddarö i Uppland odlas både vår- och höstraps. Vårrapsen står för stabilitet. Höstraps står för både chans och risk. Med risken är Anna och Håkan Bodin redo att ta och om höstrapsen brukar de skämta.
– Odlar man inte höstraps spelar man inte i elitserien!
chevron-down