Uppförsbacke för fröodlingen

Lönsamheten i vallfröodlingen har diskuterats flitigt de senaste åren inom SFO. Sammanställning över åren 2015–2019 visar tydligt att lönsamheten varierar kraftigt över åren, både för konventionellt och ekologiskt frö. Flertalet arter minskar i lönsamhet i jämförelse med höstvete.
chevron-down