Urstark höstrapskalkyl 2022

Det senaste året har präglats av dramatiska prisförändringar på både rapsfrö och insatsvaror. Dagens rapskalkyl är urstark men starkt avhängig förhållandena på den enskilda gården. Det är viktigare än någonsin att göra rätt insatser för att optimera ekonomin.

chevron-down