Uselt under ytan – så hämmades höstrapsen 2016

Svag solinstrålning och oktobertorka begränsade höstrapsens rotsystem redan hösten 2015. Därmed hade rapsen inget att sätta emot ökentorkan i maj följt av skidgallmyggor som förvärrade läget. Av det skånska skördetappet 2016 på upp mot 1,5 ton stod vädret för cirka 2/3 och insektsangreppen för resterande 1/3.
chevron-down