Ut med solros och in med raps

Marknaden för raps med hög halt oljesyra är stor. Cirka 2000 hektar så kallad Vistive-höstraps med denna oljesyrakvalitet odlas för skörd 2011. AAKs import av rapsfrö, solros- och palmolja kan ersättas om odlingarna ökas med dryga 10 gånger. Marknaden erbjuder ett merpris som kompensation för lägre skörd och ökade omkostnader - inte ska väl svenska rapsodlare missa chansen att ersätta import med egen produktion?
chevron-down