Utan tvivel – se upp för klöverspetsvivel

I ekologisk vitklöverodling finns fler klöverspetsvivlar än i konventionell. Vivlarnas larver tuggar i sig frön och sänker antal frön per blomma. Håll maximalt avstånd mellan vitklöverfälten för att begränsa skadorna.
chevron-down