Utblick på frömarknaden i världen

Varierande skördenivåer, höga kostnader och konkurrens om odlingsareal. En utblick på den globala frömarknaden har likheter med verkligheten i svensk fröodling.

chevron-down