Utdrag ur Frö- och Oljeväxtodlarnas
årsredovisning 2000/2001

Vallfröodling


Under hela 1990-talet har
vallfröarealen i Sverige legat
ganska konstant på mellan
7500 och 8000 hektar. Från
och med år 2000 har dock
intresset för vallfröodling ökat
och därmed också arealerna.

chevron-down