Utnyttja grödans konkurrensförmåga mot ogräs

En väl etablerad oljeväxtgröda har utomordentligt
god förmåga att konkurrera med ogräsen i fältet.
Ett pilotförsök redovisas med jämförelse mellan
vårraps och vårrybs.
chevron-down