Utnyttjande av återväxt i engelskt rajgräs

Tre års försök viste att ts-skörden ökar med mer än 50% från 4 oktober till 20 oktober i engelskt rajgräs. Sen slåtter minskade dock den efterföljande fröskörden i den sena sorten Borvi. I den tidiga sorten Belida påverkades fröskörden inte av slåttertidpunkterna året innan.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down