Utnyttjande av återväxt i rödsvingel

Två försök viste att bränning av fröhalmen efter första fröskörd gav en mindre men statistisk signifikant merskörd i rödsvingel jämfört med skörd av återväxten. Den lägre skörden beror på att skörd av återväxten reducerar grödans lagrade kolhydratresurser. Ju senare skörd desto större risk att grödan inte hinner bygga upp kolhydratreserverna igen.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down