Utsädesmängder i engelskt rajgräs

Tre försök viste att ett plantbestånd kring 125 plantor/m2 bör eftersträvas i engelskt rajgräs. Ogräsbekämpning med Tribunil + Boxer ökade inte skörden eller renheten av den skördade frövaran.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down