Utsädesmängder i höstraps, rådata försök 2005

chevron-down