Utsädesmängder i olika sorter av timotej.

Fem försök med utsädesmängder i olika sorter av timotej visade att i Ragnar och Lischka minskade avkastningen tydligt med ökad utsädesmängd. Alexander var i stort sett oberoende av utsädesmängd medan Grindstad i medeltal gav högst skörd vid mellannivån - 6 kg/ha.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down