Utveckling och tillväxt på hösten av olika höstrapssorter

Hösten 2014 skärskådades 7 sorter från 4 olika hybridförädlingsprogram i en fördjupningsstudie. Resultaten visade att sorter förädlade i Ogura-systemet utvecklade minst antal blad.
chevron-down