Vad är ESGG, COPA/COGEGA
och Rådgivande Kommittén?

Vallfrö diskuteras i Bryssel inom olika grupper. Gunnar Henningsson som är Sveriges representant för vallfröodlarna redogör
för sitt arbete med dessa frågor.
chevron-down