Våga variera N-givan

Vårkvävegivan tål att varieras – den ekonomiska risken är liten. Svavel är ett måste och behovet är stort. Delning av N-givorna är bara aktuellt om tillfälle ges för spridning i mars. Så kan kunskapsläget sammanfattas inför 2013 på N-fronten till höstraps.
chevron-down