Våga variera vårgödslingen med Kvävevågen

Tiden är förbi när vi regelmässigt körde 150 kilo kväve på våren i höstraps. Kvävenivån kan variera från 0 kilo till höga nivåer. Provtagning med Kvävevågen ger vägledning för en gödsling som är både ekonomiskt optimal för lantbrukaren och bra för miljön.
chevron-down