Vägen är utstakad för SFO

Med några års mellanrum samlas SFOs förtroendevalda för att ta fram förslag till hur SFO ska utvecklas. Dryga 50-talet deltagare under ledning av Thorsten Rahbek Pedersen lyckades i januari i år med konststycket att under en eftermiddag ta fram en prioriterad och väl förankrad lista över bra idéer. De viktigaste fokusområdena är bättre och mer av påverkansarbete, odlingsutveckling och informationsarbete.
chevron-down