Vaksamhet och måttfullhet ska prägla höstrapsen 2019

Det ligger en stor extra avkastningspotential i de kraftiga svenska höstrapsbestånden inför 2019. Att hålla bestånden på rätt köl och undvika liggraps genom tillväxtreglering är motiverat i många fält. Men extra växtskyddsinsatser bör inte vara aktuellt, utan vaksamhet och måttfullhet gäller.
chevron-down