Vakta rapsen för raspen

En mild och regnig vinter gynnar åkersniglarna som gillar ett fuktigt klimat utan minusgrader. Deras tungor kan raskt raspa i sig nysådd höstraps om man inte uppmärksammar angreppen i tid. Men med snigelfällor gillrade med söt frukt kan man ganska enkelt avgöra om det fi nns sniglar i ett antal som motiverar bekämpning.
chevron-down