Välbesökt fältvandring på Österskog

Lokala Frö- och Oljeväxtodlareföreningen i östra
Sverige har i sommar anordnat en välbesökt fältdag.
Både odlings- och skördeteknik för vallfrö
och oljeväxter diskuterades livligt.
chevron-down