Välj och vraka bland bra etableringsmetoder.

Ett tiotal etableringsmetoder står till buds för etablering av höstraps. Försök och praktiska erfarenheter visar att samtliga är bra alternativ när omständigheterna är de rätta.
chevron-down