Välj rätt förfrukt till oljeväxterna

– odla på trädan

Genom att så rapsen efter bra förfrukt, så tunt,
gödsla rätt och hålla eventuella skadeinsekter under uppsikt
försäkrar vi oss om en god odlingsekonomi
som mycket väl konkurrerar med andra alternativ.
chevron-down