Välj sort och utsädesmängd efter såtidpunkt

Höstrapssorterna reagerar olika på såtidpunkter. Det finns en hel del att hämta i att välja sort och utsädesmängd vid etableringen för att få bästa tänkbara bestånd inför vinterns påfrestningar.
chevron-down