Välkomna möten i fält kom tillbaka 2022

Säsongen 2022 fanns det åter möjlighet att ses i fält
- Lyckad Rapsdag i Skåne
- Välbesökt Hallfredadag
- Fullmatat på Logårdsdagen
- Borgeby och Brunnby i fullskala

chevron-down