Vallfrö 10 000 ger resultat

Vallfrö 10 000 fortsätter att leverera. Försöksserierna i rajsvingel och rörsvingel visar att båda grödorna bör tillväxtregleras med Moddus. Hykor rajsvingel bör strängläggas med rapshuggare. Ett försök med etablering av ekologiskt gräsfrö visar att etablering i höstraps är ett bra sätt att undvika problem med bland annat vitklöver.
chevron-down