Vallfrö 10 000 - slutrapport, lång version

Vallfrö 10 000 var ett treårigt projekt som åren 2008-2010 utvecklade den svenska vallfröproduktionen. Projektet hade en slutkonferens i februari 2011.

Projektet hade tre mål: 1) Uppnå minst 10 procent högre skördenivå under projektperioden 2008-2010 jämfört med perioden 2003–2007. 2) Öka den totala skördade vallfrömängden till minst 10 000 ton – därav projektnamnet ”Vallfrö 10 000”. 3) Sverige skulle bli världens största producent av ekologiskt vallfrö.

chevron-down