Vallfrö 10 000 – slutrapport

Vallfrö 10 000 har bidragit till att utveckla den svenska vallfröodlingen. Under projektperioden har skördenivåerna i de olika arterna av vallfrö ökat med i medeltal 21 procent och Sverige var två år av tre världens största producent av ekologiskt vallfrö. Både vallfröarealen och vallfröproduktionen ökade väsentligt, även om det är en bit kvar till målsättningen om en produktion på 10 000 ton vallfrö årligen. Ett stort antal rådgivningsaktiviteter och nya försöksserier genomfördes under projektperioden. Rådgivningsaktiviteterna omfattade bland annat konferenser, fältvandringar och skördedemonstrationer samt nya odlingsvägledningar och en databas med nyare nordiska vallfröförsök.
59 försök i 23 försöksserier etablerades under projektperioden. Man har aldrig tidigare haft en så stor försöksaktivitet i vallfrö i Sverige. I försöksserierna var det speciellt fokus på rödklöver och de ”nya” vallfröarterna rajsvingel och rörsvingel. Det återstår många utmaningar i vallfröodlingen. Gräsogräs i till exempel rödsvingel och ängsgröe är en sådan utmaning, där vi bör testa olika kombinationer av kemisk bekämpning, mekanisk bekämpning och etableringsteknik i framtiden. Kostnaderna för projektet till och med 31 augusti 2010 var cirka 3 miljoner kr, varav Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) och lokala föreningar stod för cirka hälften. Den andra hälften av kostnaderna stod ett stort antal externa finansiärer för.
chevron-down