Vallfrö – en expanderande svensk ”nisch”

Vallfröodlingen ökar i Sverige. För att bedöma vilken frögröda man ska satsa på krävs en blick ut på världsmarknaden och hur lagersituationen ser ut för olika fröslag.
chevron-down