Vallfrö håller ställningarna

Svensk vallfröodling ökade något 2016 jämfört med 2015. Skördarna var överlag goda med rekord i vitklöver. Nya branschriktlinjer, stort ERFA-arbete och flera intressanta fröförsök bidrog till ett händelserikt år.
chevron-down