Vallfrö – joker i kommande växtodlingsplan

Allt fler fröodlare ställer sig något avvaktande till om fröodlingen platsar i växtodlingsplanen framöver i en marknad där vi fortfarande lever med glädjande höga priser för både spannmål och oljeväxter. Det är därför ytterst nödvändigt att fröföretagen med priser för 2012 års skörd nu visar att man verkligen värnar om svensk fröodling och fortsatt vill ha svenskt frö till svenska vallar.
chevron-down